Skip to content

Systeembeheer en monitoring

Het monitoren en onderhouden van uw ICT infrastructuur zijn enorm belangrijk, een verstoring in uw ICT infrastructuur kan immers uw bedrijfsprocessen verstoren.

Monitoring

Met onze 24x7 monitoring detecteren wij nagenoeg elk probleem binnen uw ICT infrastructuur. Door problemen binnen uw ICT infrastructuur vroegtijdig te detecteren kan pro-actief actie worden genomen om een eventuele verstoring te voorkomen of deze snel en adequaat op te lossen. Wanneer u kiest voor een beheerscontract basis is monitoring altijd inbegrepen. monitoring is immers een verlengstuk van het beheer van uw ICT infrastructuur. Is uw organisatie te klein is om een vast beheerscontract af te sluiten, bieden wij de mogelijkheid om onze monitoring als separate dienst af te nemen.

Systeembeheer

Het beheren en onderhouden van uw ICT infrastructuur is van belang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Immers uitval van systemen kan tot gevolg hebben dat uw bedrijfsprocessen tot stilstand komen. Beheer van uw omgeving bestaat onder andere uit het controleren van uw ICT infrastructuur, controle van de backup, het installeren van patches en software updates. Daarnaast kunnen vanuit het systeembeheer verbeteringsvoorstellen tot stand komen bijvoorbeeld om de performance te verbeteren of de continuïteit te waarborgen.

On premise systeembeheer

Afhankelijk van uw organisatie kan er behoefte zijn op een regelmatige basis een systeembeheerder op locatie te hebben.
Wanneer een beheerder op locatie is kan de ICT infrastructuur fysiek worden gecontroleerd, eventuele software updates of installaties worden uitgevoerd. Ook kunnen noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd aan uw ICT infrastructuur, zoals installatie nieuwe apparatuur of software. Daarnaast kunnen uw medewerkers wanneer dat wenselijk is hun vraagstukken neerleggen bij de systeembeheerder.

Remote systeembeheer

Wanneer er geen noodzaak is voor systeembeheer op uw locatie bieden wij de mogelijkheid om het systeembeheer op afstand te verzorgen. Middels remote tools verbinden wij op een veilige manier met uw ICT infrastructuur om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Natuurlijk heeft remote systeembeheer enkele beperkingen ten opzichte van on-premise systeembeheer.

Ad-hoc beheer

Naast het reguliere beheer van uw ICT infrastructuur kan er behoefte zijn aan extra inzet van onze systeembeheerders. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van projectmatige werkzaamheden, het oplossen van incidenten of het tijdelijk opvangen van uw eigen ICT personeel wegens vakantie of ziekte.

Meer weten over monitoring en systeembeheer? Neem dan contact met ons op!