Skip to content

Cookie policy

Waarom geen cookiemelding op onze website?

Wij zijn erg kieskeurig in de software en systemen die wij gebruiken, uw privacy  is daarbij van groot belang. Zodoende hebben wij er voor gekozen om de website van advance-it.nl vrij te houden van cookies die uw persoonsgegevens verzamelen.

Onze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon; met andere woorden een persoonsgegeven. Het tonen van een cookiemelding is daardoor niet nodig.

Advance IT hanteert een juist privacy beleid

Wij respecteren uw privacy en handelen uiteraard conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In ons privacy beleid staat precies beschreven wat wij met uw gegevens doen. Het komt er op neer, dat wij deze alleen gebruiken voor een soepele en eenvoudige dienstverlening.

Privacy is één van onze kernwaarden

De waarde die wij hechten aan privacy is niet ontstaan door de invoering van een Europese privacywet. Waar het echt om gaat als u waarde aan iets hecht, is dat je het doet met volle overtuiging!

Privacy is een diepgewortelde kernwaarde van Advance IT die sinds de oprichting verweven zit in onze dienstverlening. U vertrouwt ons uw gegevens toe en wij staan garant dat deze zorgvuldig beschermd worden! Het recht op onderscheid en afscherming van anderen is wat ons betreft gemeengoed. We vinden het dan ook fijn dat onze inzet voor online privacy werd beloond. Het bevestigt onze keuzes en motiveert ons om door te gaan.

Van welke cookies maken wij wel gebruik?

De website van Advance IT gebruikt uitsluitend functionele cookies en voorkeurscookies ten behoeve van een correct werkende website. Zodoende garanderen wij u dat erop geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op uw privacy.

Wat zegt de cookiewet daarover?

De Telecommunicatiewet, artikel 11.7a ofwel de cookiewet bepaalt dat bezoekers toestemming moeten geven om gegevens uit te lezen of te plaatsen bij diens randapparatuur (zoals computers, laptops, tablets of telefoons). Een cookie is zo’n gegeven die, tijdens het browsen op internet, op de computer van de internetter wordt geplaatst. Echter, er zijn er zijn verschillende soorten cookies. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) beschrijven twee hoofdcategorieën: de functionele en de niet-functionele cookies.

Een functioneel cookie onthoudt bijvoorbeeld welke producten jij in u winkelmandje heeft geplaatst of welke taalinstellingen jij voor een website hebt opgeslagen. Een niet-functioneel cookie trackt bijvoorbeeld uw surfgedrag en gebruikt dat om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Een cookiemelding is vereist, wanneer bepaalde niet-functionele cookies worden gebruikt om persoonsgegevens van bezoekers op te slaan.